Misyon & Vizyon Tarihçe Teknik Alt Yapı Yetiştirdiklerimiz Sorumluluklarımız Akademik Kadro Foto Galeri
MİSYON & VİZYON

Misyonumuz: Araştırma ve eğitim hizmetinde öncü, çalışan ve hasta memnuniyetini üst düzeyde tutan, etik ilkelere bağlı, kanser tedavisinde multidisipliner yaklaşımı benimseyen ulusal ve uluslararası alanda referans gösterilebilecek, paydaşları ile etkili bir iletişim ve işbirliği kurabilen, yenilikçi, yaratıcı, çağdaş, bir akademik kurum olmak.

Vizyonumuz: Deneyimli bir ekiple; bilgi üreten, güncel teknolojiler eşliğinde yüksek nitelikli tedaviler yapabilen ve eğitim veren, çalışan ve hasta memnuniyetinin en üst düzeye ulaştığı, TROD, UEMS ve ESTRO tarafından akredite edilmiş lider bir klinik olmak.

TARİHÇE YUKARI
1991 - Nisan 1991 Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı kuruldu.
1 Temmuz 1991 Türkiye’de ilk kez 2 boyut ve üstü radyoterapi uygulamaları
ile hasta tedavilerine başlandı. 2 Öğr. Gör., 2 Asistan, 2 Tıbbi Fizik Uzm.,
3 Tekniker ,1 Hemşire, 1 Sekreter.
1992 - DEÜ SHMYO kapsamında Türkiye’de ilk “Radyoterapi Teknikerliği”
              programının açılması
1992 - Çeşitli kanserler için multidisipliner tedavi protokollerinin               oluşturulması ve aktivasyonu:
 DEMTG: DOKUZ EYLÜL MEME TÜMÖRLERİ GRUBU
  DEBBKG: DOKUZ EYLÜL BAŞ BOYUN KANSERLERİ GRUBU
  DEKRTG: DOKUZ EYLÜL KOLOREKTAL TÜMÖRLER GRUBU
  DEAKG: DOKUZ EYLÜL AKCİĞER KANSERLERİ GRUBU
  DEJOG: DOKUZ EYLÜL JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ GRUBU
  DEPOG: DOKUZ EYLÜL PEDİATRİK ONKOLOJİ GRUBU
  DEKYDTG: DOKUZ EYLÜL KEMİK- YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİ     GRUBU
  DENOG: DOKUZ EYLÜL NÖROONKOLOJİ GRUBU
1994 - UROK-1: İlk Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi: 15-19 Mayıs1994
              Çeşme - İzmir’de düzenlenmesi
ESTRO Kursları “İlk” Kez Türkiye’de
1995 - Modern Brakiterapi Teknikleri 21-25 Mayıs 1995
1996 - Temel Klinik Radyobiyoloji 24-28 Kasım 1996
1997 - Kanıta Dayalı Radyasyon Onkolojisi İlkeler ve Yöntemler 5-9 Ekim 1997
1999 - Radyoterapide Moleküler Onkoloji 30 Mayıs - 3 Haziran 1999
2001 - Radyasyon Onkolojisinde Klinik Araştırmalar 22-26 Nisan 2001
2002 - Klinik Radyoterapide Fizik 14-18 Nisan 2002
2005 - 2D to 3D İmaging and Radiotherapy Planning Mayıs 2005
2005 - Temel Klinik Radyobiyoloji
2006 - Eksternal Radyoterapide Doz Modelleme ve Verifikasyon 7-11 Mayıs 2006
2007 - Radyoterapide Hedef hacim belirlemede Görüntüleme 27-31 Mayıs 2007
2003-2004 - Türkiye’de bir kamu kurumunda ilk kez 3 Boyutlu Konformal
                           Radyoterapi ve yoğunluk ayarlı RR (IMRT) olanakları
TEKNİK ALT YAPI YUKARI
Tedavi Aygıtları
    VARİAN, TRUEBEAM STX
TrueBeam STx:
Düşük (6,10,15 MV X) ve yüksek (6, 10 FFF X) doz hızlı foton enerjileri,
Farklı kademelerde elektron enerjileri ve 2.5 mm’lik çok yapraklı kolimatör (dMLC)
1. 3-Boyutlu Konformal Radyoterapi (3BKRT)
2. Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi (IMRT/YART),
3. Hacimsel Yoğunluk Ayarlı Ark Terapi (VMAT)
4. Stereotaktik Radyoterapi (SRT), Stereotaktik Radyocerrahi (SRS), Ekstrakraniyal Stereotaksik Radyoterapi (SBRT),
5. Portal (MV, kV) ve 3 boyutlu görüntüleme sistemi (CBCT) kullanarak Görüntü Rehberliğinde Radyoterapi (IGRT),
6. Solunum Takipli Radyoterapi (RPM),
7. Adaptif Radyoterapi (ART) tekniklerinin uygulama olanakları
   SIEMENS PRIMUS (2 ADET)
Foton enerjileri: 6 ve 18 MV X)
Elektron enerjileri: 6-21 MeV
Çok yapraklı kolimatör (MLC)
1. 3-Boyutlu Konformal Radyoterapi (3BKRT)
2. Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi (IMRT/YART),
3. Portal (MV) görüntüleme sistemi
   VARIAN GAMMAMED PLUS
Eksternal radyoterapi sistemleri ile entegre 3B Brakiterapi
Planlama Sistemleri
   BT SIMÜLATÖR: SOMATOM DEFINITION AS
80 cm gantry açıklığında, RPM destekli, laser sistemi ve LİNAK ile uyumlu çekim masası
   ONCENTRA MASTERPLAN,
3BKRT, IMRT planlama olanakları
   ECLIPSE V11:
3BKRT, IMRT, VMAT, SRS, SRT, SBRT, solunum takipli ve adaptif radyoterapi planlamaları
   BARKİTERAPİ PLANLAMA: ECLIPSE V11
Eksternal radyoterapi sistemleri ile entegre 3B Brakiterapi, IMBT planlama özellikli
Diğer Sistemler
   RTIS: ARIA 11
DICOM 3 ve DICOM RT uyumlu görüntü ve planlama verilerinin aktarımını, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) ile HL7 uyumlu karşılıklı veri transferi
   İMMOBİLİZASYON AKSESUARLARI
3BKRT, IMRT, VMAT, SRS, SRT, SBRT tedavilerine uygun
    DOZİMETRİ SİSTEMLERİ
1. PTW su ve Katı su fantomları,
2. Elektrometre
3. İyon odaları, diyot dedektörler
4. QuickCheck, ArcCheck, Portal ve Epiqa dozimetri
5. Kuyu tipi dozimetre
6. Günlük LİNAK kalite kontrol,
7.3BKRT, IMRT, VMAT, SRS, SRT, SBRT plan verifikasyonu,
8.Brakiterapi kontrol sistemleri
 
YETİŞTİRDİKLERİMİZ YUKARI
 23 Radyasyon Onkolojisi Uzmanı (8’i akademik hayatta)
 235 Radyoterapi Teknikeri (Türkiye toplam 600)
 26 Tıbbi Fizik Uzmanı (Türkiye Toplam 130)
 
GÜNCEL SORUMLULUKLARIMIZ

DEÜ SHMYO Radyoterapi Programı
DEÜ SBE Medikal Fizik AD (Yüksek Lisans ve Doktora programları)

TUKMOS: 1 üye
TROD Yönetim Kurulu üyesi: 1
TROD Yeterlik Kurulu:

1.Sınav Komisyonu üyesi: 1
2.Eğitim ve Akreditasyon Komisyonu Başkanlığı
TROD Kurslar:
1.Radyofizik: Koordinatörlük ve Eğiticilik
2.Kanıta Dayalı Radyasyon Onkolojisi: Eğitici
3.Konturlama Kursu: Eğitici

AKADEMİK VE HİZMET KADROLARI
5 Profesör (2 tam zamanlı)
1 Doçent
3 Öğretim Görevlisi
2 Uzman
4 Tıpta Uzmanlık Öğrencisi
5 Medikal Fizik Uzmanı
16 Tekniker
2 Hemşire
4 Sekreter
1 Arşiv Görevlisi
2 Yardımcı Personel
FOTO GALERİ YUKARI