Hekim ve Fizikçi Görüşleri

Prof. Dr. Ufuk Abacıoğlu - Radyasyon Onkolojisi Uzmanı
NeoLife Tıp Merkezi Radyasyon Onkolojisi Şefi

"Radyoterapi ve radyocerrahide son teknolojiye sahip TrueBeam cihazı ile Türkiye’de ilk defa, dünyadaki sayılı merkezden biri olarak hastalarımızı daha kısa sürede, sağlıklı dokuları maksimum düzeyde koruyarak tedavi ediyoruz. TrueBeam STx teknolojisi ile gerek kafa içi gerekse de tüm vücut için, görüntü kılavuzluğunda ve milimetrenin altında hassasiyetle stereotaktik radyocerrahi yapabilmekteyiz."

 

Ufuk Abacıoğlu

Salih Gürdallı - PhD.
NeoLife Tıp Merkezi Medikal Fizik Müdürü

Son yıllarda hızlı bir ilerleme gösteren bilgisayar teknolojisinin radyoterapideki gelişmelere etkisi devrim niteliğinde olmuştur. Varian firmasının ürettiği, bütünüyle dijital, TrueBeam lineer hızlandırıcısı yüksek teknolojinin radyoterapi camiasına önemli bir hediyesidir. TrueBeam, ışınlama tekniği ve enerjisi olarak sunduğu alternatifler sayesinde kranial /intrakranial olmak üzere her boyutta ve zorluk derecesindeki tümörü 0.5mm’nin altında bir doğrulukla tedavi etme olanağı sağlamaktadır. Türkiye’de ilk defa TrueBeam sayesinde uygulanabilen filtrelenmemiş foton demetleri sayesinde yüksek doz hızlarına çıkılabilmekte ve tedavi süreleri hatırı sayılır şekilde kısaltılabilmektedir. Yüksek rezolüsyonlu ve yine 0.5 mm altında bir doğruluğa sahip görüntüleme modaliteleri sayesinde ışınlanan lokalizasyonun doğruluğu gerek ışınlamadan önce gerekse ışınlama sırasında kontrol edilebilmekte ve maksimum oranda sağlıklı normal doku koruması yapılabilmektedir.

 

Salih Gürdallı

Öznur Şenkesen - PhD.
Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Radyo Fizik Doktoru

Kanser tedavisinde kullanılan tedavi cihazlarının teknolojik olarak en gelişmiş modelidir.Cihazın en önemli özellikleri daha hızlı, daha güvenli, daha doğru ve daha etkin tedavi yapabilmesidir. TrueBeam STx cihazının kolimatör yapısı diğer tedavi cihazlarından farklı dizayn edilmiştir. Düzleştirici filtresiz ışınlama seçeneği bulunan bu cihaz ile ileri radyoterapi tekniklerinin tümü uygulanabilmektedir. Ayrıca diğer cihazlarda kullanılmakta olan hastayı tedavi pozisyonuna konumlandıran sistem, Truebeam STx’ de 6 boyutlu düzeltme yapabilme olanağı sağlayan Novalis Exactrac ile güçlendirilmiştir. Bu özellikleri sayesinde Truebeam STx ile, tedavi edilecek hedefi, milimetrenin altında doğrulukla en hassas şekilde belirleyerek, çok kısa sürede ışınlamak mümkün olabilmektedir. Tedavi süresinin diğer sistemlere göre 4-8 kez daha kısa olması, hastanın tedavi boyunca belirlenen pozisyonda kalma süresini kısaltır, böylece tedavi uygulanırken tümörün hareketinden kaynaklanan hatalar en aza indirilir. Truebeam STx cihazı ile tümörün şekline uygun olarak dozun verilmesini sağlayan konformal radyoterapi, daha üstün bir teknik olan yoğunluk ayarlı radyoterapi (IMRT), görüntü rehberliğinde tedavinin uygulanmasını sağlayan IGRT teknikleri yanısıra, hastanın tedavi süresini büyük ölçüde kısaltan hacimsel yoğunluk ayarlı ark tekniği (RapidArc) uygulanabilmektedir. Truebeam STx ile üç boyutlu olarak yerleşimi belirlenen çok küçük bir hedefe tek fraksiyonda çok yüksek doz verilerek, hedefin cerrahi olarak çıkarılması ile aynı sonucu elde eden Radyocerrahi (SRS) tekniği doğru ve güvenli bir şekilde uygulanabilmektedir. SRS yanı sıra vücudun herhangi bir yerindeki küçük hacimli tümörlerin, 3-5 fraksiyonda ve yüksek fraksiyon dozlarında tedavi edilmesini sağlayan SBRT tekniğinin uygulanması da mümkündür. Bu tekniklerin tamamının aynı cihazda uygulanabilir olması TrueBeam STx ‘i diğer cihazlardan üstün kılar.

 

Öznur Şenkesen

Zafer Karagüler - PhD.
Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi Medikal Fizik Uzmanı

Günümüzde teknolojinin hızlı gelişimine paralel olarak radyoterapide kullanılan cihazlar da hızla gelişmektedir. İleri teknoloji ile üretilen bilgisayar kontrollü bu cihazlar sayesinde radyoterapide yeni ve etkili teknikler uygulanabilir hale gelmiştir. Yeni tekniklerin yüksek duyarlılıkta, basit, güvenli ve hızlı bir şekilde uygulanabilmesi tercih nedenidir. Bu da planlama, network, dozimetre ve lineer hızlandırıcı gibi radyoterapi sistem elemanlarının bir bütün olarak sorunsuz çalışmasını gerektirmektedir. Bu açıdan bakıldığında TrueBeam STx yüksek duyarlılıkta, hızlı, güvenliği en üst düzeye çıkartılmış ve birçok tekniğin uygulanabilmesine imkan veren bir hızlandırıcı olarak görülmektedir. Hızlandırıcıya entegre 2.5 mm kalınlığında, hızlı, çok yapraklı kolimatörlerin bulunması, filtresiz X ışınlarında doz hızlarının dakikada 1400/2400 MU'e kadar çıkması ve daha kısa sürede SRS/SBRT yapabilme imkanı sağlaması öne çıkan özelliklerindendir. TrueBeam’e entegre yüksek kalitede kV, MV ve CBCT görüntülemeler sayesinde hastaya doğru tedavi pozisyonu verirken oluşabilecek muhtemel belirsizlikler milimetrenin altına düşürülebilmektedir. RPM ile akciğer tümörleri daha hassas bir şekilde tedavi edilebilmektedir. Portal dozimetre ile tedavi doğrulaması ve kalite kontrolü çok hızlı ve pratik hale gelmiştir. LaserGuard II, kV capacitive collision dedektör ve mekanik hasta ve cihaz koruma sistemleri ile yüksek güvenlik sağlanmıştır. Kaliteli bir tedavi sadece yüksek teknoloji ile sağlanamaz. Bu teknolojiyi kullananların eğitimi de çok önemlidir. TrueBeam üretici firması Varian ve Türkiye temsilcisi Varinak, yurtiçi ve yurtdışı eğitimlerle, kullanıcılara ciddi destek sağlamıştır. Bu eğitimlerle sistemin klinik kullanımı ve performansı maksimum seviye ulaştırılmıştır.

  Zafer Karagüler